ŽÁDOST O ČLENSTVÍ


Proč se stát členem modelářského klubu a stát se členem organizované skupiny ptáte se? Modelářská činnost každého modeláře dospěje do bodu, kdy se se svými úspěchy nebo naopak neúspěchy potřebujeme podělit, poradit, předat informace.  Abychom nestáli na místě, aby naše poznání nestálo na místě, je lepší se srovnávat, konfrontovat a sdružovat. 

Lidé stejného zaměření vytvářejí občanské spolky, aby byly součástí dění v oblasti o kterou se zajímají, v našem případě modelářství! Pokud chcete být součástí, přijďte mezi nás!

Modelářské letiště Medlánky je pouze jedno, jak se něm budeme chovat vůči sobě i svému okolí je na nás. Jak se budeme o letiště samotné starat je na nás. Pokud chcete být součástí, přijďte mezi nás!

Lidi a zase lidi. Pokud se chcete cítit jako člen jedné party, pokud chcete poznat kolegy, navázat vztahy, přijďte mezi nás! 

Nestůjte opodál, buďte součástí!