KLUB

Klub vznikl v lednu 2020, jako iniciativa zakládajích členů, jimž není lhostejné směřování a obonova modelářského letiště v Medlánkách. Chceme se aktivně starat o areál, komunikovat s Aeroklubem Medlánky a stát se spolkem, který bude provoz modelářského letiště provozovat. Chceme sjednotit modeláře, kteří modelářskou plochu navštěvují a stát se pro ně sdružením, na které je možné se obrátit.


Jsme lidé, kteří mají chuť, chuť věci měnit.