PODMÍNKY PRO ČLENSTVÍ V KLUBU


Členství v Klubu je dobrovolné. Členem se může stát každý občan ČR starší 15 let. Mládež do 15 let věku je přidružena v členství zákonného zástupce. Zájemce o členství v Klubu podá elektronickou přihlášku prostřednictvím webu. Předseda klubu potvrdí přijetí přihlášky, a pokud budou splněny všechny podmínky pro přijetí, podnikne kroky k zápisu člena do Klubu.


Podmínky pro přijetí za člena Klubu jsou:

- podání elektronické žádosti o přijetí za člena

- schválení předsedy Klubu

- zaplacení vstupního poplatku do data stanoveného při přijímání do Klubu

- seznámení se Stanovami Klubu a elektronické potvrzení souhlasu s nimi


ROČNÍ POPLATKY ČLENA KLUBU

Roční poplatky člena klubu činí 1.000,-Kč. Polatek je možné uhradit na bankoví účet klubu. V rámci poplatku je zahrnuta údržba modelářské plochy  a poplatek za závoru pro vjezd na letiště

Č. účtu: 2709141002/5500

Do textu vložte jméno a příjmení.


POJIŠTĚNÍ

Doporučujeme sjednat individuální modelářské pojištění:


STANOVY KLUBU


ČLENOVÉ

Stav k  01/2022:

Karel Fogl

Jiří Krabička

Martin Pokorný

Haťapka Ondřej

Bednář Lukáš

Hamža Zdeněk

Žemlička Aleš

Pospíchal Antonín

Koloděj Roman

Vlahovič Igor

Ctibor Petr

Fait Stanislav

Raus Pavel

Fiala Michael

Kalláb Karel

Matuška Michal

Vymazal Ivo

Schwarz František

Dojčán Jan

Hauser Jiří

Putna Ondřej

Lesniak Rostislav

Krčál Martin

Vojtek Libor

Dostalík Přemysl

Knotek Petr

Menšík Radimir

Soukop Martin

Přikryl Marek

Jaromír Kříž

Jiří Konečný

Michal Weissgärber