PODMÍNKY PRO ČLENSTVÍ V KLUBU


Členství v Klubu je dobrovolné. Členem se může stát každý občan ČR starší 15 let. Mládež do 15 let věku je přidružena v členství zákonného zástupce. Zájemce o členství v Klubu podá elektronickou přihlášku prostřednictvím webu. Předseda klubu potvrdí přijetí přihlášky, a pokud budou splněny všechny podmínky pro přijetí, podnikne kroky k zápisu člena do Klubu.


Podmínky pro přijetí za člena Klubu jsou:

- podání elektronické žádosti o přijetí za člena

- schválení předsedy Klubu

- zaplacení vstupního poplatku do data stanoveného při přijímání do Klubu

- seznámení se Stanovami Klubu a elektronické potvrzení souhlasu s nimi


ROČNÍ POPLATKY ČLENA KLUBU

Roční poplatky člena klubu činí 700,-Kč. Polatek je možné uhradit na bankoví účet klubu. V rámci poplatku je zahrnuta údržba modelářské plochy (500,-) a poplatek za závoru (200,-) pro vjezd na letiště

Č. účtu: 2709141002/5500

Do textu vložte jméno a příjmení.


POJIŠTĚNÍ

Doporučujeme sjednat individuální modelářské pojištění:


STANOVY KLUBUČLENOVÉ

Stav k  01/2022:

Michal Matuška

Jiří Hauser

Ondřej Putna

Rostislav Lesniak

Michael Fiala

Stanislav Fait

Aleš Žemlička

Antonín Pospíchal

Ivo Vymazal

František Schwarz

Ctibor Petr

Pavel Raus

Lukáš Bednář

Zdeněk Hamža

Karel Kallab

Igor Vlahovič

Luděk Pokorný

Martin Pokorný

Ondřej Haťapka

Jiří Krabicka

Martin Krčal

Petr Knotek

Libor Vojtek

Přemysl Dostalík

Roman Koloděj

Marek Přikryl

Martin Soukup

Karel Fogl