Předseda klubu:                    Místopředseda klubu:                             

          Jiří Hauser                                                  Ondřej Putna                                    

     +420 602 764 664                                    +420 776 211 541                             


                                                              rckmedlanky@gmail.com