Předseda klubu:                    Místopředseda klubu:           provoz letiště:                   

          Jiří Hauser                                                  Ondřej Putna                                    Michal Matuška

     +420 602 764 664                                    +420 776 211 541                             +420 731 043 147


                                                              rckmedlanky@gmail.com