ŘÁD pro Modeláře:


          1) Provozní doba letiště

                Motorové modely od 8:00 - 20:00, elektro a bez-motorové modely neomezeně.

 • 2) Vozidla parkují na ploše určené k parkování, tj. za informativní značkou "modelářské letiště" směrem na Komín, viz. nákres.

 • 3) Užívat letiště mohou členové i nečlenové klubu. Pro všechny nečleny klubu platí, že mohou užívat letiště po uhrazení správního poplatku sloužícího k údržbě letiště.

 • 4) Každý modelář (člen i nečlen) dbá maximální míry zajištění bezpečnosti pro sebe a své okolí. Je zakázáno létat nad přihlížejícími osobami, nad automobily a nad stojánkou modelů. Každý modelář dodržuje vymezené letové prostory a dbá dodržování safety line. Každý modelář odpovídá za svůj model a jeho konstrukční způsobilost pro provoz.

 • 5) Pořadí letů se stanoví dohodou přítomných modelářů, je vhodné domluvit se na letových prostorech a ostatním modelářům to oznámit. Je zcela nevhodné létat bez předchozí domluvy a z jiných míst než je v blízkosti přistávací a vzletové plochy modelů.

 • 6) Na letišti je zakázáno:

 • - Znečisťovat letiště ropnými látky, zbytky modelů či jinými předměty.
 • - Znečišťovat letiště i jeho okolí odpadky, nedopalky cigaret apod.
 • - Venčení psů v prostoru modelářské plochy, tj. v prostoru posekané zóny a asfaltové       plochy.
 • - Během letu vstupovat na vzletovou a přistávací plochu a blokovat ji.
 • - Ponechat bez dohledu nezletilé osoby a zvířata. Zletilý doprovod zodpovídá za konání nezletilé osoby či zvířete.

 • Jakékoliv porušení provozního řádu může vést k vykázání z letiště a v případě opakovanému porušování řádu k trvalému zákazu vstupu na letiště.

 

ŘÁD pro návštěvníky letiště: 

Pohyb v prostorách letiště Medlánky není volný. Modelářské letiště je prostor se zvýšeným rizikem úrazu, proto dbejte bezpečnostích pokynů. 

1) Nevstupujte na vzletovou a přistávací plochu.

2) Své psy mějte na vodítku.

3) Chraňte své děti a nevystavujte je riziku úrazu.