Sezóna 2021

22.01.2021

Vážení medlánečtí modeláři, věnujte pozornost aktualitám pro sezónu 2021.

1) Od 1.1.2021 je nutná registrace všech bezpilotních letounů na stránkách UCL. Pro úspěšnou registraci je nutné složit test, v případě potíží nás kontaktujte.

Odkaz na web registrace zde:   https://dron.caa.cz/ 


2) Příspěvky na rok 2021 byly schváleny ve výši:

a) 700,- Kč pro členy klubu (200,- závora, 500,- sekání a údržba plochy)

b) 800,-Kč pro nečleny klubu (200,- závora, 600,- sekání a údržba plochy)

Příspěvky prosím zaplaťte do 28.2.2021 na klubový účet: 2709141002/5500 

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení.


3) S výší příspěvků souvisí záměr koupit novou sekačku. Stávající sekačka byla minulý rok servisována a začíná dosluhovat. 


4) Na začátek roku 2021 počítáme se záměrem přesunu pěší cesty za asfaltovou přistávací plochu. Chceme tak zvýšit bezpečnost a komfort modelářů. Jakákoliv pomoc se zemědělskou technikou je vítána!


5) Plánujeme brigádu na začátek sezóny za účelem údržby remízku, který začal obrůstat a za účelem nutných oprav paletových stojanů.